Tablet 1.jpg

Omsorg och teknik på ett ställe

Minnemera är ett digitalt kognitivt screeningverktyg som genom självadministrerande tester och omedelbar resultatåtergivning hjälper kliniska utövare att upptäcka kognitiva avvikelser tack vare automatisk jämförelse med normativa data och individuella baseline-värden.

Ersätter resurskrävande screeningprocess

Stress- och minnesrelaterade sjukdomar är ett växande problem. Ändå är dagens screeningmetoder resurskrävande och trubbiga. Med Minnemeras digitala verktyg kan kognitiv screening utföras i stor skala på ett tidigt skede i vårdflödet, så att fler patienter kan få rätt vård i tid. Dessutom avlastas vårdpersonal från administrativa sysslor som dagens analoga tester medför. 

Testerna är evidensbaserade och genererar dataunderlag till läkare och psykologer för vidare analys och beslut om eventuell remittering. De tar 45 minuter att genomföra och kräver ingen testledare. Patienter utan nedsättningar får ett baseline-värde som är till stor nytta den dagen man misstänker att sjukdomen är framme. 

Minnemera kan användas av alla vårdgivare som arbetar med neurokognitiva nedsättningar, från vårdcentraler till öppenpsykiatrin och slutenvården. Just nu prövas tjänsten i pilotprojekt på ett antal vårdcentraler runt om i landet.

Läs mer om hur Minnemera fungerar
 

 
 
ill-door.png

TILLGÄNGLIGT

Det digitala formatet gör att fler kan screenas och snabbare få rätt vård.

ill-puzzles.png

ENKELT

Tjänsten är enkel att använda, både för vårdpersonal och patienter i alla åldrar.

ill-target.png

RELIABELT

Tjänsten har hög reliabilitet i och med att alla tester genomförs exakt likadant.