Evidens och studier

Arbetet med evidens och validering är en grundbult för att göra Mindmore till ett gångbart verktyg inom vården. Våra tester är utformade enligt den kliniska och vetenskapliga praxis som är standard inom kognitiv profilering.

Mindmores övningar ser likadana ut som de som idag görs med papper och penna. Den enda skillnaden är att våra tester är digitala, självguidande och har en egen normativ jämförelsebas. Med andra ord så lutar vi oss mot den evidens som redan finns inom kognitiv profilering och utredning.

Mindmore har prövats i den kliniska verksamheten på Rimbo hälsocentral och Norrtälje hälsocentral.

 

Våra studier

Mindmores forskningsteam genomför kontinuerligt studier för att garantera kvalitet och klinisk träffsäkerhet. Våra undersökningar är i huvudsak inriktade på två områden: 

  1. Validering – för att säkerställa att våra digitala tester verkligen mäter det som ämnas.

  2. Normativ data – för att samla in egen normdata inom relevant population. 

Valideringsstudie 2018/2019 – slutförd.
Vi har genomfört en stor valideringsstudie med 90 deltagare i åldrarna 20 till 80 år tillsammans med Karolinska institutet, Stockholms universitet och Universidad de la Laguna. Studien undersökte med positivt resultat huruvida de digitala testerna gav samma resultat som de som görs med papper och penna.

Normativ studie sommar 2019 – pågående.
Vi samlar för närvarande in normdata som ska utgöra Mindmores egen jämförelsebas. Studien beräknas vara klar i september 2019 och består av sammanlagt 1000 deltagare. Syftet är att säkerhetsställa så att vår normativa data är så exakt som möjligt, samt täcker in alla nödvändiga populationer.

Delta i studie

Just nu söker vi deltagare till vår normativa studie. Den är öppen för friska personer i alla åldrar med all utbildningsbakgrund. Som deltagare får utföra olika kogntiva övningar kring uppmärksamhet, minne och spatiala förmågor. Det tar cirka 45 minuter och görs på vårt kontor i Stockholm.

När studien är avslutad får du ditt resultat hemskickat. Det betår av en kognitiv profil som fungerar som baseline-värde, och kan vara ovärderligt den dagen en sjukdom skulle utveckla sig.

Hör av dig till nyfiken@minnemera.se om du är intresserad, så kontaktar vi dig med mer information.

 

CE-märkning

Mindmore är en CE-märkt produkt. Det betyder att det är en godkänd medicinsk produkt som får säljas på inom EU och EES. 

Har du frågor?

Hör av dig till oss så berättar vi mer

Alejandra Machado är klinisk chef på Mindmore och forskare vid Karolinska institutet.

Alejandra Machado är klinisk chef på Mindmore och forskare vid Karolinska institutet.