Engagemang som gör skillnad

Kognitivt relaterade sjukdomar är ett växande problem. Ofta hänger de samman med stress, utbrändhet, sömnproblem eller missbruk. De kan också dyka upp i samband med åldrande eller som ett resultat av en stroke, epilepsi, tumör eller huvudskada. 

Ändå är dagens testmetoder resurskrävande och har begränsad träffsäkerhet. Testledaren måste vara specialutbildad, licensavgiften är hög och rättningsarbetet sker manuellt. Det vill vi ändra på.

Mindmore gör så att fler patienter att testa sina kognitiva funktioner, samtidigt som vårdpersonal avlastas från administrativa sysslor.

 

Hur vi arbetar

Vår filosofi är att samarbeta mellan medicinska och tekniska discipliner för att skapa användbara, digitala verktyg som kan göra stor skillnad inom vården. Därför lyssnar vi noga till vad de som är verksamma inom primärvård, öppenpsykiatri och minnes-rehabilitering har att säga. 

I vår arbetsprocess ingår kliniska studier varvat med rena användartester. Vi har en öppen dialog med vården för att hela tiden kunna anpassa vår produkt efter rådande behov. Våra tester är evidensbaserade och har genomgått kliniska studier hos våra externa samarbetspartners. 

Läs mer om hur vi arbetar med evidens och studier

minnemera-aug2018-small-38.jpg

Investerare

Minnemera är ett Sting-bolag. Vi har tagit emot stöd från ALMI, medtech4health, Vinnova, EIT Health, SWElife och Stockholms universitets innovationskontor. Dessutom har vi fått pris av Psykologförbundet.

 

Läs om vår integritetspolicy här