Tre enkla steg

Så fungerar Mindmore

Mindmore är en digital plattform för kognitiv testning. Den kan användas av vårdcentraler, hälsocentraler, minnesmottagningar, psykiatriska mottagningar eller andra vårdgivare som arbetar med kognitivt relaterade sjukdomar eller patienter vars kognition är påverkad. Plattformen består av ett antal testbatterier som tar 20-45 minuter för patienter att genomföra. Såhär går det till:

 
steps-2.png

Steg 1: TEST

Patienten besöker vårdcentral eller annan vårdgivare och gör testerna på en av Mindmores surfplattor, utan att någon personal behöver närvara.

steg 2: ANALYS

Resultatet rättas automatiskt och bildar underlag för en läkare, psykolog, terapeut eller sköterska som får avgöra om patienten ska remitteras vidare.

steg 3: UPPFÖLJNING

Nästa gång patienten gör testerna kan det jämföras med de egna värdena från alla tidigare gånger. På så vis får man en bild av den mentala progressionen.

Vad mäter Mindmore?

Mindmore hjälper kliniska utövare att få en snabb och bra överblick över patienters kognitiva tillstånd. Plattformen har en egen normbas som varje test automatiskt jämförs med. Alla patienter får dessutom ett individuellt baseline-värde som gör det möjligt att följa deras kognitiva progression.

Mindmores testplattform sparar på vårdens resurser och gör så att fler patienter kan testas i ett  tidigt skede av vårdflödet. På så vis kan man agera snabbt vid upptäckt av kognitiva förändringar, till exempel vid utmattning, depression eller begynnande demens. När patienter kan testas i större skala blir det också möjligt att få in det kognitiva perspektivet i svårtydda sjukdomsfall. Mindmore mäter följande kognitiva funktioner:

Reaktionssnabbhet
- Enkel reaktionstid
- Valreaktionstid

Processhastighet och uppmärksamhet
- Mental processhastighet
- Selektiv uppmärksamhet
- Öga-handkoordination

Minne
-
Arbetsminne
- Uppmärksamhet
- Räkneförmåga
- Korttidsminne för språkligt eller icke-språkligt material
- Inlärning av språkligt material
- Verbalt långtidsminne
- Igenkänning

Exekutiva funktioner
- Mental flexibilitet
- Ordflöde
- Impulskontroll
- Planering och problemlösning

Visouspatial förmåga
-
Visuospatial förmåga

Språk
- Benämning / semantiskt minne
- Förståelse

Testerna är evidensbaserade och framtagna enligt vedertagen forskning och praxis. De ser med andra ord likadana ut som de som görs med papper och penna.

 

Varför använda Mindmore?

 

FÖRENKLAD TestPROCESS

Minskad administration för personal
Högutbildad personal slipper att leda och rätta pappersprover och kan ägna mer tid åt diagnostisering, vård och patientmöten. 

Minskad oro hos patienter
Med ökad möjlighet till testning och snabbare svarstider slipper patienter gå länge utan klara besked, vilket i sig kan vara en stor mental påfrestning.

 

FÖRDJUPAD ANALYS

Ökad reabilitet
Eftersom testerna är digitala genomförs de alltid på exakt samma sätt, vilket ökar deras kliniska och vetenskapliga träffsäkerhet.

Förfinade remisser
Testerna samlar in stora mängder data som underlättar för vårdpersonal att göra säkra bedömningar och remittera till rätt specialistvård.
 

förbättrad uppföljning

Möjlighet att jämföra vårdinsatser
I och med att man kan följa patienters psykiska och kognitiva hälsa kan man också utvärdera olika behandlingars inverkan.

Enklare resultatdelning
Det digitala formatet gör att detaljerade kognitiva profiler enkelt kan delas mellan olika vårdinstanser.

Hur kommer man igång?

Att börja använda Mindmore är enkelt. Våra surfplattor har färdiginstallerad programvara som går snabbt att lära sig. Inför varje uppstart går vi noga igenom hur allting fungerar. Tjänsten är användarvänlig och finns på flera klinker runtom i landet. Hör av dig om du har frågor eller vill titta närmare på produkten. Vi gör gärna en demovisning.

 
RAVLT mäter minne för språkligt material och inlärning.

RAVLT mäter minne för språkligt material och inlärning.

Corsi mäter arbetsminne och visuellt minne.

Corsi mäter arbetsminne och visuellt minne.

Resultatvy för kliniska utövare.

Resultatvy för kliniska utövare.